UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Пропозиції Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування до проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2015 рік

13:59

13.05.2014

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування подав до Комітету з питань бюджету свої пропозиції до проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2015 рік (реєстр. №4749).
Зокрема,  Комітет пропонує визначити основними завданнями бюджетної політики на 2015 рік послідовне підвищення рівня оплати праці працівників органів місцевого самоврядування шляхом встановлення посадового окладу спеціаліста найнижчої категорії на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати та забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам.

Комітет пропонує віднести до пріоритетних завдань податкової та митної політики розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, віднесення плати за землю до місцевих податків, надання права органам місцевого самоврядування регулювати ставки місцевих податків і зборів, а також встановлювати пільги на них, вжиття заходів щодо повної ліквідації податкової заборгованості державних підприємств перед місцевими бюджетами та забезпечення компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання державою податкових пільг.

Забезпечити у 2015 році повне погашення кредиторської заборгованості органів місцевого самоврядування за здійсненими видатками, які мали фінансуватися за рахунок державних програм.
Вдосконалити взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами шляхом:

  • забезпечення збалансованості бюджетів територіальних громад та збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
  • поетапного списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими в минулих роках;
  • здійснення прогнозування доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, залежно від прогнозних показників валового внутрішнього продукту;
  • затвердження у натуральному та вартісному виразі переліку соціальних стандартів та нормативів надання послуг закладами бюджетної сфери, штатних нормативів і типових штатів та нормативів забезпечення населення закладами соціально-культурної сфери;
  • здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на підставі оновлених державних соціальних стандартів та нормативів, що корелюються з оновленими галузевими стандартами надання суспільних послуг та фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості;
  • виключення із складу видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, програм і заходів, що належать до загальнодержавних повноважень і передбачені відповідними державними цільовими програми.

Інформація Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування,http://komsamovr.rada.gov.ua/komdbud/control/uk/publish/article;jsessionid=1E178A42713D9E6E1C30ED8739EE262A?art_id=66371&cat_id=44731

13:59

13.05.2014

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0