UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Асоціація не погодила новації запропоновані Мінфіном щодо бюджетних відносин

13:19

18.07.2014

Під головуванням Прем'єр-міністра України 14 липня відбулася нарада з питань формування взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами у 2015 році, під час якої Міністерство фінансів України презентувало "Новації бюджетних відносин в контексті децентралізації повноважень та фінансів".

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад висловила наступні зауваження щодо Новацій бюджетних відносин в контексті децентралізації повноважень та фінансів,підготовлені Міністерством фінансів України:

1. Представлені новації стосуються переважною мірою обласних бюджетів, тоді як питанням реформування сільських та селищних бюджетів приділено значно менше уваги. Складається враження, що практика функціонування сільських та селищних бюджетів практично не зміниться.

Відповідно, заявлена децентралізація стосується регіонів (областей), тоді як сільських громад вона практично мало стосується (зокрема, в частині формування доходної бази). З іншого боку, посилення фіскального потенціалу бюджетів місцевого самоврядування – це питання більше податкового, ніж бюджетного законодавства.

2. Новаціями передбачається трансформація кошиків І та ІІ в єдине джерело, що в цілому можна оцінити позитивно.

Але в зв’язку з цим, залишається незрозумілим, як зміниться порядок надання трансфертів з врахуванням того, що по кошику ІІ трансферти раніше не надавались.

Крім того, в такому випадку аргументи Мінфіну щодо недоцільності перерозподілу надходжень від ПДФО (за місцем реєстрації платника податку) в цьому зв’язку виглядають недостатньо непереконливими.

3. Податок на доходи фізичних осіб нині є основним доходним джерелом формування І кошику доходів бюджетів місцевого самоврядування (сіл та селищ), до якого спрямовується лише 25 % надходжень від податку.

Сільські бюджети отримують даний платіж в значно обмежених обсягах, ніж бюджети міст, оскільки існуюча практика передбачає спрямування його до відповідного бюджету за місцем розташування роботодавця, без можливості проведення перерахунку та спрямування хоча б частини коштів до бюджету за місцем реєстрації платника.

Цей проблемний аспект функціонування ПДФО не враховується у новаціях, оскільки Мінфін наполягає на складності перерахунку та, в кінцевому підсумку, його недоцільності, з чим загалом можна погодитись.

Проте новаціями не пропонується альтернативних варіантів вирішення проблеми, а саме визначення необхідності реєстрації структурного підрозділу як відокремленого платника податку на територіях масового проживання працівників, а також закріплення частини податку (до 10 %) за ІІ кошиком доходів, що посилить зацікавленість місцевих органів влади у його адмініструванні.

4. З представлених матеріалів незрозуміло, як зросте доходна база сільських (селищних) бюджетів, особливо в частині ІІ кошику доходів. Пропоновані джерела збільшення доходів місцевих бюджетів (оподаткування комерційної нерухомості та кінцевого продажу підакцизних товарів) навряд чи суттєво вплинуть на зростання доходної бази сільських бюджетів, особливо на віддалених від мегаполісів територіях.

5. До числа вдалих, на нашу думку, новацій можна віднести пропозицію щодо запровадження прямих міжбюджетних відносин між державним бюджетом та окремими громадами, а також надання нових видів трансфертів (базової дотації та відповідних субвенцій).

6. Також хочемо зазначити, що питання ФСП (фіксованого сільськогосподарського податку) не розглядалось Міністерством фінансів взагалі, адже існуюча формула нарахування цього податку вкрай недостатня, потрібне збільшення величини надходжень від ФСП, плата за землю у місцевий бюджет сільських та селищних рад.

7.Хочемо зауважити, що питання прямих міжбюджетних відносин державного бюджету з громадами з кількістю жителів більше 5000 осіб не є достатньо вивченим і виваженим, оскільки не враховані специфіка регіонів і розселення в місцях проживання. Виходячи чисто із кількісного показника Асоціація пропонує зменшити до 3500, що є, на нашу думку, доцільним та виправданим.

 

 

 

         

 

 

 

13:19

18.07.2014

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0