UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Проект "Збереження степового біорізноманіття..." в Денежникове

15:10

14.09.2014

Збереження степового біорізноманіття

шляхом впровадження  системи громадського управління пасовищами 

в Новоайдарському районі Луганської області


 

  Навіть у теперішньому світі, Степ досі зостається одним з небагатьох автентичних ландшафтів, який, попри зростаючий вплив людини, є домівкою для значної частини флори та фауни України.
  У нас час українськи степи опинились майже повністю під впливом господарської діяльності людини, а занедбані ділянки інтенсивно використовуються для неконтрольованих сінокосів та випасу. Інтенсиве використання природних ресурсів призвело до занепаду та скороченню степового біоразноманіття, що в свою чергу негативно вплинуло на усталеність степових екосистем.
  Задля того, щоб спинити ці процеси, з жовтня 2013 року, у Луганській області, громадська організація "Широкий степ" за сприяння Програми малих грантів Глобального екологічного фонду, що впроваджується Програмою Розвитку Організації Об*єднаних Націй, реалізований проект "Збереження степового біорізноманіття шляхом впровадження системи громадського управління пасовищами в Новоайдарському районі Луганської області", демонстраційний проект якого проходив на території Денежниківської сільської ради.

Степь да степь кругом...

  Демонстраційний проект сприятиме відновленню біорізноманіття степів шляхом впровадження системи громадського управління пасовищами на прикладі села Денежникове Новоайдарського району.
  Площа земель, які за даними державної земельно- кадастрової документації, що врахована до земель Денежниківської сільської ради, складає 4812,28 га, в тому числі пасовища 743,1821 га.
  Територія відрізняється значною однотипністю степових ландшафтів, основа - це водозбір та заплава річки Айдар, яка оточена пагорбами Донецького кряжу.
  Основною метою цього проекту є здійснення заходів, спрямованих на збереження степового біораноманіття, які дали б змогу ефективно відновлювати пасовища в Луганській області не завдаючи шкоди навколишньому природньому середовищу.
  Цей проект надасть органам місцевого самоврядування та мешканцям сільських громад перевірену на практиці інформацію про те, як розумно управляти ресурсами громадських пасовищ. На його прикладі наочно можно буде зрозуміти, що охорона природи та сільське господарство мають змогу продуктивно співіснувати.

Управляя общим в Денежниково

  В рамках проекту було придбано обладнання для спрощення випасу худоби (таке як електронний пастух, електроогорожа), використання якого не тільки поліпшить степове біоразноманіття, але й скоротить затрати праці селян.

 Проект спрямований на покращення обізнаності сільського населення (на прикладі села Денежникове Новоайдарського району Луганської області) з питань використання іноваційних технологій - а саме застосовуючи науково обгрунтований календар використання пасовищ та обладнання для контрольованого випасу худоби для ротації пасовищ і, тим самим, збереження біоразноманіття українських степів.

 

Щодо доцільності впровадження проекту "Збереження степового біорізноманіття 

шляхом впровадження  системи громадського управління пасовищами в Новойдарському районі Луганської області"

громадської організації "Широкий степ"

 

 Степи є цінними пасовищними угіддями в сільському господарстві, мають свої особливості, що обумовлені рослинним складом і їх властивостям. З кожним роком все серьойзніше стають наслідки проблеми деградації українських земель, в т.ч. - складнорельєфних пасовищ Луганської області. Відсутність контрольованого землекористування оптимального тваринницкого навантаження і практики планомірного проведення агроекологічних прийомів призводить до деградування травостою на цих ділянках.

 Сприятливу екологічну ситуацію в Новоайдарському районі створює повна відсутність промислового виробництва зі шкідливими відходами.

 Все це говорить про актуальність ініціативи громадської організації "Широкий степ", що відображена у проектній пропозиції "Збереження степового біорізноманіття шляхом впровадження  системи громадського управління пасовищами в Новойдарському районі Луганської області".

 Проектна пропозиція повністю відповіла стратегічним напрямам ГЄФ та ПМГ, оскільки головною метою проекту було здійснення заходів, спрямованих на збереження степового біорізноманіття шляхом впровадження системи громадського управління пасовищами в Луганській області, які б дали змогу ефективно відновлювати пасовища, не завдаючи шкоду навколишньому природному середовищу.

Общими ресурсами управляем и используем сообща!
 

 Реалізація проектної пропозиції надала можливість покращити стан навколишнього середовища та створити передумови для збільшення доходів сільських родин від тваринництва за рахунок розвитку ротації пасовищ із використання науково обгрунтованого календаря випасання та електричного обладнання для випасу худоби.

 До сильних рис цього проекту можна віднести запланований комплекс заходів з поширення позитивного досвіду реалізації пілотного проекту серед місцевого населення про різні аспекти розвитку "збереження степового біорізноманіття" у контексті навколишнього природнього середовища.

Сельская весенняя толока - 2014 в Денежниково

 Робочий план проекту у повному обсязі відповідає визначеній меті - демонстрації можливостей використання ротації пасовищ для збереження степового биорізноманіття, як можливого шляху  для проблеми витоптування степових територій.

 В ході впровадження проекту були очищені території пасовищ від різного виду бур*янів та кущів, що  ви можете бачити на фото, які представлені на цій сторінці. Також було придбане обладнання, таке як електрозагорожа та інше. Це все та багато іншого було зроблене для вдалого здійснення плану проекту.

 

 

 На лугу пасутся ко... (видео)

 

 Вважаємо, що представлений проект " Збереження степового біорізноманіття шляхом впровадження системи громадського управління пасовищами в Новоайдарському районі Луганської області" громадської організації "Широкий степ" був впроваджений успішно.

Ляшенко О.М.

 За матеріалами екологічної щотижневої газети "ЕКО ДЕНЬ" №24 від 28 травня 2014 року

 

 

 

     

 

15:10

14.09.2014

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0