UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

У Житомирi вiдбулося громадське обговорення Iнiцiативи «Рiдне село»

17:12

08.11.2013

Міністерством аграрної політики та продовольства України за участі Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад розроблена Ініціатива «Рідне  село», яка стартувала у м. Києві 15 травня 2012 року.

Мета Ініціативи «Рідне село» - створення дієвого кооперативного руху на селі , що передбачає залучення сільських жителів до діяльності кооперативів, створенню робочих місць, підвищенню якості життя сільського населення через зміцнення сільської економіки, налагодження соціальної інфраструктури, покращення довкілля.

Сьогоднi в Украiнi активно йде процесс обгорення цієї iнiцiативи.

11 грудня 2012 р.у м. Житомир вiдбувся семiнар-обговорення, пiд час якого  з промовою виступив Голова 

Житомирського регіонального відділення ВАССР С. Сокальський.  Зокрема, вiн сказав:

«У той час, коли великотоварне сільськогогосподарське виробництво в Україні дає необхідний для забезпечення продовольчої безпеки держави об'єм продукції, забезпечує потужний валютний потік, виводить Україну на лідерські позиції на зовнішніх ринках, дрібні та середні господарства не можуть конкурувати з ними. Хоча саме вони забезпечують в більшості зайнятість населення на селі. Та й якість продукції у них відповідного рівня.

Сьогодні у співвідношенні виробленої продукції українського села приблизно порівну дають великі сільсько­господарські підприємства та ОСГ.

Великотоварне виробництво «виштовхує» селян із виробництва, залишає його за межею економічних процесів. Мотивація «Великих» сільгоспвиробників - надприбуток. Мотивація «Дрібних»- просто вижити».

Пiд час обговорення iнiцiативи «Рiдне село» фахiвцями була пiдкреслена суспiльна важливicть роботи дрiбних товаровиробників на селi. Це i забезпечення населення продуктами харчування,  i самозайнятiсть громадян, I розвиток сільських територій  тощо.

С. Сокальський:

«В існуючих умовах господарювання, враховуючи конкуренцію з боку великих та добре організованих посередницьких структур, які функціонують на аграрному ринку, більшість дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників, маючи обмежені можливості для первинної обробки та зберігання зібраного урожаю, не здатні забезпечити ефективне просування та збут своєї продукції на ринку. Одним із дієвих механізмів підвищення ефективності маркетингової та збутової діяльності дрібних виробників, як показує світовий досвід, може стати створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».

С. Сокальський звернув увагу присутнiх, що відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2012 рік проголошено Міжнародним роком кооперативів.

Вiн наголосив, що застосувати техніку, технології, одержувати оптові знижки при закупівлі можна лише за умови, якщо невеликі та середні господарства гуртуватимуться в своєму господарюванні.

Вiн звернув увагу на необхіднiсть підтримки усіх дрібних та невеликих товаровиробників на селі: «Держава повинна надавати їм всебічну допомогу, забезпечувати гарантованість продажу та прийнятні ціни. Кооперація в цьому сенсі є досить зручною як для селян, так і для держави».

 

17:12

08.11.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0