UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

5 лютого 2015 року прийнято Закон України "Про засади державної регіональної політики"

09:05

19.02.2015

Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.

Зазначається, що метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.

Державна регіональна політика реалізується на основі низки принципів, зокрема відкритості – забезпечення вільного доступу до інформації, що визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування; субсидіарності – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації; унітарності – забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України.

Пріоритетами державної регіональної політики є, зокрема стимулювання й підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей; зменшення територіальної диференціації за індексом регіонального людського розвитку; формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розроблення та реалізації програм і проектів підвищення конкурентоспроможності територій; поліпшення матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування.

Важливо також зазначити, що з прийняттям Закону «Про засади державної регіональної політики» Уряд України виконав один із ключових показників ефективності реалізації Програми бюджетної підтримки регіональної політики в Україні в обсязі 55 млн. Євро. Детальніше про це за посиланням.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Текст законопроекту до другого читання 03.02.2015

09:05

19.02.2015

Концепція розвитку сільських територій очима органів місцевого самоврядування

У травні Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за сприяння проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» провела низку круглих сто

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0