UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УСІХ РІВНІВ МАЮТЬ БУТИ ОКРЕМО ВИЗНАЧЕНІ У ТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

18:56

23.05.2015

Основний закон держави - це не рядовий закон, тим більше - не інструкція, але глибоко переконані, що Конституція країни має гарантувати такий обсяг повноважень, який би забезпечував комплексний та сталий розвиток громад відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.

Закріплення на конституційному рівні низки основних повноважень місцевого самоврядування дещо перевантажує текст Основного закону, але таке закріплення стане надійним захистом від втручання політичних сил у діяльність органів місцевого самоврядування шляхом внесення змін до існуючих законів або прийняття нових у період передвиборчих кампаній.

Внесені зміни до Конституції України (переконані, найближчим часом це відбудеться), повинні не тільки зберегти існуючий обсяг повноважень органів місцевого самоврядування, але й розширити його, враховуючи впровадження принципів децентралізації державної влади та субсидіарності, в тому числі за рахунок повноважень, на даний час закріплених за державними адміністраціями (стаття 119 Конституції України), оскільки органи місцевого самоврядування субрегіонального та регіонального рівнів будуть мати власні виконавчі органи. 

 Але викликає занепокоєння той факт, що в редакції статті 143 проекту Конституції України, підготовленій Робочою групою Конституційної комісії, не враховано вищезазначені положення, більш того, по факту суттєво звужується існуюче конституційне коло повноважень територіальних громад. 

 До речі, окреме визначення у тексті Конституції України основних повноважень органів місцевого самоврядування базового, субрегіонального та регіонального рівнів (громад, повітів, областей), насамперед, унеможливить їх дублювання.

 Детальніше щодо повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня. Погоджуємося з переліком повноважень, запропонованих розробниками проекту змін до Конституції України, але маємо зазначити, що у цьому переліку, наприклад, відсутні вкрай важливі для забезпечення розвитку об’єднаних (укрупнених) територіальних громад повноваження щодо:

 

а) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і здійснення контролю за їх виконанням. Не можна сподіватися на ефективний  розвиток цих громад без наявності відповідного системного плану;

 б) забезпечення проведення місцевих референдумів. Вилучення із сфери відання територіальних спільнот громад забезпечення проведення місцевих референдумів посилить залежність органів місцевого самоврядування від органів державної влади в питаннях організації та проведення місцевих референдумів.

 

У частині першій статті 143 Конституції України необхідно обов’язково закріпити повноваження територіальних спільнот громад розпорядження землею та природними ресурсами місцевого значення. Закріплення цих повноважень кореспондується з положеннями статті 13 Конституції України, якою встановлюється, що від імені Українського народу права власника на природні ресурси здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування, та з частиною першою статті 142 Конституції України, де визначено, що об’єктами матеріально-фінансової основи органів місцевого самоврядування є земля та природні ресурси. 

 Формування спроможних територіальних спільнот зумовлює створення належної інфраструктури для надання якісних послуг мешканцям, забезпечення прав громад на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Це у свою чергу свідчить про доцільність закріплення за територіальними спільнотами та органами місцевого самоврядування повноважень, що мають забезпечити охорону довкілля, розвиток закладів у сферах освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури та спорту.

 Особливого значення для новоутворених територіальних спільнот набувають питання раціонального використання території громади та забезпечення правопорядку, посилення механізму захисту прав і свобод людини на місцевому рівні. Тож доречно віднести до компетенції територіальних спільнот та органів місцевого самоврядування повноваження щодо вирішення питань забудови території та закріпити можливість утворення відповідно до закону місцевих органів охорони правопорядку.

 Щодо повноважень органів місцевого самоврядування субрегіонального та регіонального рівнів. Необхідно закріпити на конституційному рівні за органами місцевого самоврядування повітів, областей, як таких, що представляють та реалізують спільні інтереси територіальних спільнот, такі окремі повноваження (крім уже зазначених у проекті змін до Конституції України), а саме: 

  • управління об’єктами спільної власності територіальних спільнот громад;
  • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку;
  • в місцях компактного проживання національних меншин затвердження програм їх національно-культурного розвитку;
  • щодо сприяння інвестиційній діяльності на території повіту, регіону;
  • забезпечення розвитку транспорту, дорожнього господарства в повітах, регіонах;
  • щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • забезпечення співробітництва територіальних спільнот громад;
  • забезпечення організації природних заповідників місцевого значення.

 

Необхідність закріплення цих повноважень органів місцевого самоврядування повітів і областей кореспондується з положеннями частини другої статті 19 Конституції України, де чітко зазначено, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи мають діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Не слід обмежувати повноваження органів місцевого самоврядування повітів та областей лише прийняттям бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку і забезпеченням контролю за їх виконанням, оскільки вся інша зазначена діяльність не  буде відповідати вимогам статті 19 Конституції України.

 Переконані, на конституційному рівні має бути визначено, що голови повітів та областей, які обираються більшістю від складу депутатів відповідних рад, мають за посадою очолювати і виконавчі комітети цих рад. Одночасне поєднання повноважень голів рад повітів та областей з повноваженнями з управління виконавчим органом цих рад є логічним поєднанням, оскільки виконкоми є лише виконавчими органами рад та їм підзвітні і підконтрольні. Таке поєднання не суперечить положенням Європейської хартії місцевого самоврядування та унеможливлює двовладдя, і буде сприяти конструктивному сталому розвитку відповідних територій. 

 Слід зазначити, що для забезпечення роботи ради та її виконавчого органу голова ради повинен мати відповідних заступників з питань роботи безпосередньо ради, а також її виконавчого органу. Питання щодо повноважень, статусу та порядку їх діяльності мають визначатися відповідним законом і не потребують конституційного врегулювання.

 Запровадження інституту, що буде виконувати координаційно-контролюючі функції (на заміну держадміністрацій) забезпечить дотримання законності рішень органів місцевого самоврядування, в тому числі через оскарження незаконних рішень у судовому порядку. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не можуть бути поза межами контролю за дотриманням ними Конституції та законів України.

 Разом з тим, вважаємо неприпустимим запропонований розробниками законопроекту механізм дострокового припинення повноважень усього складу місцевої ради, а тим більше запровадження інституту тимчасового державного уповноваженого, який одноосібно, майже рік, може підміняти колегіальний орган місцевого самоврядування. 

 У разі запровадження таких змін, буде нівельовано принцип повсюдності та неперервності влади, що стане єдиним виключенням у державі, оскільки, наприклад, інші колегіальні органи влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), навіть у разі дострокового припинення повноважень, продовжують їх виконувати до обрання (призначення) нового складу. 

 Як виключення, підставами для дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування, крім уже передбачених чинним законодавством України, на нашу думку, можуть бути лише дії ради, спрямовані на порушення Конституції України щодо суверенітету та територіальної цілісності держави, що має бути встановлено Конституційним Судом України. У разі дострокового припинення повноважень, позачергові вибори нового складу ради мають проводитися у термін не пізніше 60 днів з часу припинення повноважень.

 На завершення, ще раз маємо зазначити, що успішно проведена децентралізація та реформа місцевого самоврядування створять сприятливі умови, в яких громади зможуть самостійно підходити до формування стратегій розвитку територій, акумулювати і розпоряджатися значно більшими ресурсами, ніж у минулому. Отже, створюються сприятливі умови для активізації громад, для руху територіальних спільнот до сталого розвитку, забезпечення безпечного та гідного рівня життя мешканців громад..

Член Конституційної Комісії,

президент Української асоціації районних та обласних рад,

голова Харківської обласної ради

Сергій Чернов

http://www.oblrada.kharkov.ua/uk/news/osnovni-povnovazhennya-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-usih-rivniv-mayut-buty-10369.html

18:56

23.05.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0