UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Демографічна ситуація Карпатського регіону. Хто працюватиме через 10 років?

02:00

26.11.2012

 

Кількість постійного населення сільських територій Карпатського регіону протягом останній 20 років постійно зменшується, причому у Львівській області це зменшення є найбільшим.

Однак, якщо проаналізувати частку сільського населення у загальній кількості постійного населення регіону, можна побачити, що його відсоток є майже незмінним, а у Львівській області навіть спостерігається невелике зростання, що пояснюється міграційними процессами. 

Найбільшу частку в усіх областях Карпатського регіону становлять пенсіонери, особи вікової категорії понад 70 років. У відсотках від загальної кількості населення найбільше осіб вікової категорії “70 і старше” спостерігається у Львівській області – 12,9%, а найменше – у Закарпатській області – 7,1%. Це створює низку ризиків, пов’язаних з потенційною втратою частини наявних трудових ресурсів у найближчому майбутньому, оскільки люди старших вікових категорій є вагомим чинником здійснення виробничої діяльності у сільській місцевості, ризик міграції якого до міста чи за кордон є мінімальним.

Натомість, представники молодших вікових категорій значно більш підвладні міграційним процесам, у зв’язку із чим диспропорції між чисельністюпредставників найстаршої та молодих вікових груп в перспективі набудуть ще більшої очевидності.

Спостерігається суттєве скорочення природного приросту сільського населення регіону. Особливо стрімке падіння за цим показником почалося у період 1990–1995 рр. і зупинилося у 2005 р. Згодом означилося невелике зростання, хоча загальний приріст продовжує залишатись від’ємним. Це підтверджує висновок про поступове вимивання кадрових ресурсів з цих територій та відповідне погіршення якості наявного тут людського капіталу. Народжуваність у сільській місцевості завжди була вищою, порівняно з містами. І, хоча на сьогодні все ще спостерігається скорочення населення, вже окреслилася стійка позитивна динаміка.

 

02:00

26.11.2012

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0