UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Спостереження та замітки або чого варто навчитися у Польщі

12:04

03.08.2015

Спостереження 1: Без співпраці різних рівнів місцевого самоврядування реформи у Польщі не було б.

Не вперше чую про те, як провадилися реформи у Польщі. Проте, кожного разу цю історію чую по різному. І це зрозуміло, бо розповідають її різні люди, які переживали зміни, були у центрі цих змін або розробляли моделі цих змін. Цікавою була інформація, отримана від керівника відділу адміністративного обслуговування Маршалківського управління Нижньосілезького воєводства пана Рафала Новаковські. Зустріч була організована в рамках навчального візиту групи представників ОМС з Київщини, Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини до Польщі, Проектом «Громадський діалог –співпраця органів місцевого самоврядування – краща якість послуг».

25 років тому поляки зрозуміли, що їм потрібні зміни і стали на шлях реформ.  Можливо, на початку свого шляху вони ще не враховували того, що для успішного розвитку територій необхідно щоб усі члени суспільства усвідомлювали необхідність змін, а усі зацікавлені у процесі громадяни і організації були якнайактивніше задіяні у процесі.

Спостереження 2:  Дорожня карта реформи місцевого самоврядування у Польщі.

29 липня 1989 року Сенатська Комісія місцевого самоврядування під керівництвом професора Єжи Ругальського розпочала реформу державного управління. За результатами цієї роботи, 8 березня 1990 року Польський Сейм прийняв головні закони, які формували місцеве самоврядування:

-  закон про місцеве самоврядування, який сьогодні називається законом про самоуправління ґмін;

-  закон про вибори в ради ґмін.

Того ж року, 22 березня, було прийнято ще 2 закони:

 – закон про службовців місцевого самоврядування;

-  закон про територіальні  органи загального державного управління.

17 травня 1990 року було прийнято закон про розподіл повноважень і зобов’язань (які виписані в окремих законах) між муніципальними владами і органами державного управління, а 18 травня 1990 року, - закон про систему самоуправління столичного міста Варшава. Основні закони поляки прийняли за 5 місяців.

  Спостереження 3. Про базові поняття закріплені у Конституції Республіки Польща.

 Реформа державного управління чітко розділила  державне управління та місцеве самоврядування.

 Конституція Республіки Польща – основний закон, який спирається на повагу до свободи і справедливості, співпраці між органами влади, соціальний діалог та принцип субсидіарності, який підсилює права громадян та їх організацій.

Саме Конституція визначає статус органів місцевого самоврядування, формує конституційні принципи децентралізації державного управління. Надзвичайно велику роль  відведено громадянському суспільству.

 Так, ст.1 Конституції Республіки Польща зазначає, що держава є співтовариством для усіх громадян Республіки Польща. Стаття підкреслює прийняття законодавцем громадянської концепції держави.

Стаття 16 Конституції ПР визначає, що сукупність жителів одиниць  основного територіального поділу є самоуправляючою громадою. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, надають публічні послуги та несуть особисту  відповідальність за їх реалізацію і не відповідають за ті повноваження, які не належать до їх компетенції.  Основною (не базовою) одиницею місцевого самоврядування у Польщі є ґміна.  Інші одиниці  регіонального чи регіонального місцевого самоврядування визначаються законом. Ґміна повинна виконувати тільки ті завдання, які передбачені для неї, і не виконує інші, які передбачені для інших органів місцевого самоврядування.

Одиниці місцевого самоврядування є юридичними особами. Вони мають право власності та інші майнові права. Незалежність одиниць місцевого самоврядування підлягає судовому захисту у правовій системі Польщі.

Публічні послуги, спрямовані на задоволення потреб самоврядної громади, здійснюється органами місцевого самоврядування як власні повноваження. Закон може делегувати повноваження органам місцевого самоврядування на виконання інших публічних послуг, якщо це в інтересах країни.

Конституція визначає фінансові гарантії для місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування має право визначати суми місцевих податків і зборів у межах встановлених законом. Також місцеве самоврядування здійснює свою діяльність за допомогою виконавчих органів і може бути засновником  інших органів, які допомагають  якісно виконувати завдання  в межах повноважень.

Відповідно до статті 170 Конституції ПР, члени спільноти самоуправління можуть з допомогою референдуму приймати рішення з питань, які стосуються їх спільноти, в тому числі й про відкликання висунутого кандидата на посаду органу місцевого самоврядування, обраного в ході прямих виборів.

Спостереження 4. Три закони і …співпраця замість конкуренції в органах місцевого самоврядування.

З 1 січня 1999 року у Польщі існує трьохрівнева структура місцевого самоврядування

- самоврядування гміни діє згідно Закону від 8 травня 1990 про самоврядування у гміні;

- самоврядування повіту діє згідно Закону від 5 червня 1998 року про самоврядування у повіті;

- самоврядування воєводства діє згідно Закону від 5 червня 1998 року про самоврядування у воєводстві.

Кожен вид самоврядування в Польщі має окремо виділений закон за яким діє, а кожен житель Республіки Польща одночасно є членом 3 окремих, не зв’язаних між собою, ієрархічних одиниць місцевого самоврядування. Ці закони гарантують автономію окремих одиниць самоврядування. Діяльність органів воєводського самоврядування не порушує самостійність повіту, а сфера діяльності повіту не охоплює сферу компетенції ґмін.  Органи управління воєводства і повіту ніяким чином не є органами надзору і контролю.

Прийняті правові положення створюють основи для взаємодії органів місцевого самоврядування і вирішення суспільно-економічних проблем за допомогою консультацій, укладання угод, цільових об’єднань, а також за допомогою фондів та фірм.

Структура сучасного трьохрівневого адміністрування у Польщі складає:

16 воєводств;

 379 повітів, у т.ч. 66 міських (місто з правами повіту) - ґміна зі статусом міста, яка виконує завдання повіту;

314 земських – включає кілька сусідніх ґмін (від 2-3 до більше як 10);

2479 ґмін;

306 міських – ґміна, кордони якої співпадають із адміністративними одиницями міста;

597 – сільсько-міських, до складу яких входить місто, а також кілька сіл;

1576 – ґміна у якої на території немає міста.

 

Цікава новина: Варто відмітити, що система органів місцевого самоврядування, створена  майже 25 років тому, і нині трансформується.

Так, 28 липня 2015 року, Рада Міністрів Республіки Польща прийняла, винятково відважні зміни щодо адміністративного поділу країни, в результаті яких, шляхом поділу двох ґмін, утворилося ще дві нові: ґміна Щава (воєводство Малопольське) і ґміна Ґрабувка (воєводство Подляске).

Рада Міністрів, всупереч попереднім запереченням Міністерства Адміністрації та Цифризації, вирішила підтримати ініціативу жителів знизу та провести поділ двох ґмін Супрасьль та Камєніца, про що була прийнята відповідна постанова та оголошена на виїзному засіданні Польського Уряду у Вроцлаві 28 липня 2015 року.

Наталія Ключник

 

 Заступник керівника Виконавчої дирекції ВАССР

12:04

03.08.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0