UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Уряд затвердив порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку

09:31

12.11.2015

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів.

Проект постанови розроблено Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики».

Постанова визначає удосконалений механізм розроблення регіональних стратегій і планів заходів; процедуру та строки проведення моніторингу і оцінки результативності їх реалізації; типову структуру проектів регіональних стратегій і планів заходів; порядок звітування за результатами проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій і планів заходів.

Згідно з постановою, регіональні стратегії розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України та повинні відповідати її положенням, а також ураховувати стратегії розвитку адміністративно-територіальних одиниць відповідного регіону.

План заходів розробляється двічі: строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії регіональної стратегії.

Моніторинг проводиться щокварталу, а оцінка результативності, на підставі даних моніторингу - щороку.

Результати моніторингу та оцінки результативності регіональних стратегій і планів заходів подаються на розгляд і затвердження відповідних місцевих рад та оприлюднюються на веб-сайтах місцевих держадміністрацій.

Мінрегіоном буде забезпечено методологічний супровід процесу планування регіонального розвитку на місцевому рівні, зокрема шляхом розроблення відповідного акту Міністерства, який визначить алгоритм формування стратегічних цілей та пріоритетів розвитку регіонів, процедуру відбору проектних ідей для проектів регіонального розвитку, а також порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації завдань, передбачених відповідними планами заходів.

 

Джерело:  Мінрегіон

09:31

12.11.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0