UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Інформація щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ

17:31

20.11.2015

У зв’язку з численними зверненнями  щодо нових правил проведення спеціальної перевірки інформуємо про таке.

26 квітня 2015 року введено в дію Закон України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

Законом визначено, що порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі - спеціальна перевірка), та форма згоди на її проведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.  Відповідний Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (далі - Порядок).

Так, відповідно до пункту 1 Порядку, спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. При цьому до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, Закон та Порядок відносять:

посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу»;

посади посадових осіб місцевого самоврядування, які належать до першої - третьої категорій посад, згідно із частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування;

посади державних службовців, які належать до першої - третьої категорій посад, згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу»;

посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівників, заступників керівників органів влади Автономної Республіки Крим, державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, районів у місті, міст районного значення, міст Києва або Севастополя, - незалежно від категорій посад державних службовців, до яких відповідні посади належать;

посади суддів, прокурорів і слідчих;

посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців.

При цьому слід враховувати, що частиною першою статті 56 Закону, зокрема визначено осіб, щодо яких спеціальна перевірка не проводиться:

1) кандидати на пост Президента України, кандидати у народні депутати України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;

2) громадяни, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

3) претенденти, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

При цьому, варто зазначити, що питання про призначення претендента на посаду в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, стосовно яких спеціальна перевірка вже проводилася, розглядається після отримання копії довідки від органу, яким організовано проведення такої перевірки.

У разі ж якщо щодо таких претендентів спеціальна перевірка не проводилася їх призначення може бути здійснене лише після проведення відповідно до вимог Закону спеціальної перевірки.

4) претенденти, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються;

5) особи при розгляді питання про включення їх до списку народних засідателів або присяжних.

Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком визначатиметься Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) після початку його функціонування. ВКАЗАНЕ АГЕНСТВО ЩЕ НЕ ФУНКЦІОНУЄ ТА НЕ ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРЕЛІКУ.

Стосовно претендентів на посади в органах місцевого самоврядування, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, слід зазначити, що спеціальна перевірка щодо цих осіб проводиться після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

Для проведення спеціальної перевірки такі особи протягом трьох робочих днів з дня призначення (обрання) чи затвердження подають до органу місцевого самоврядування передбачені Порядком документи (Роз’яснення Міністерства юстиції України).

Якщо виходити з букви закону, то особи, які претендують на зайняття у ОМС посад ЧЕТВЕРТОЇ ТА НИЖЧЕ КАТЕГОРІЇ НА РАЗІ НЕ ПОВИННІ ПРОХОДИТИ СПЕЦПЕРЕВІРКУ, БО ЩОДО НИХ НЕМАЄ ЖОДНИХ ІНСТРУКЦІЙ.

За деякою інформацією намагаються проводити спецперевірку щодо претендентів на посади четвертої та нижче категорій, виходячи з того, що особа, яка претендує на посаду, дала згоду на проведення перевірки. Якщо буде прийнята особа, а згодом затверджений перелік, закон зворотної дії у часі не має. 

17:31

20.11.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0