UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Щодо проблемних питань, пов’язаних із заповненням вакантних посад в органах місцевого самоврядування (зокрема головних бухгалтерів)

13:00

21.11.2015

Посаду головного бухгалтера виконавчого органу сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради відповідно до статті 14 Закону віднесено до сьомої категорії посад органів місцевого самоврядування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 №794-р).

Згідно з абзацом четвертим частини першої статті 3 Закону на відповідні посади в органах місцевого самоврядування особи призначаються сільським, селищним, міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Так, за іншою процедурою (без конкурсу) законодавством України передбачається прийняття на службу в органи місцевого самоврядування посадових осіб місцевого самоврядування за результатами стажування або з кадрового резерву. Така процедура якраз і була передбачена з метою створення спрощеного механізму зайняття вакантних посад або просування по службі працівників органів місцевого самоврядування.

Також відповідно до статті 10 Закону без конкурсу передбачено прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади помічників, радників (патронатну службу) голів районних, районних у містах, обласних рад, Київського та Севастопольського міських голів та міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) або у разі переведення на рівнозначну чи нижчу посаду.

В сенсі порушеного питання вважаємо за необхідне звернути увагу, що  Законом передбачена можливість приймати на службу осіб за строковим трудовим договором (контрактом) лише на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) з огляду на збереження за основним працівником його робочого місця. При цьому правовий статус тимчасового працівника, який обійматиме посаду в органі місцевого самоврядування, нічим, крім строку трудового договору, не має відрізнятися від правового статусу посадової особи місцевого самоврядування (основного працівника), яка працює за безстроковим трудовим договором.

За загальним правилом законодавством не передбачено винятків щодо прийняття на вакантну посаду тимчасових працівників. Крім того, створення можливості для зайняття окремих посад на службі в органах місцевого самоврядування поза конкурсом чи інших процедур, передбачених законодавством, дозволить домінувати суб’єктивному фактору при здійсненні підбору та розстановці кадрів, що фактично обмежує громадян України у реалізації ними передбаченого статтею 38 Конституції України рівного права доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Разом з тим доводиться констатувати існування проблеми у випадку звільнення зі служби особи, яка за посадою (як то, наприклад, посадою головного бухгалтера виконкому сільської ради) здійснює особливо відповідальні обов’язки та повноваження,які неможливо покласти на іншого працівника (через відсутність у штатному розписі відповідної посади) і без здійснення яких впродовж тривалого терміну фактично блокується діяльність органу місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим, питання призначення тимчасових працівників на вакантні посади в органах місцевого самоврядування на період проведення конкурсу буде додатково розглянуто створеною при Комітеті Робочою групою з опрацювання проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (реєстр. № 2489 від 30.03.2015), прийнятого Верховною Радою України 23.04.2015 в першому читанні за основу, під час його підготовки до розгляду у другому читанні.

 

13:00

21.11.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0