UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Щодо подовження повноваження органів місцевого самоврядування у разі непроведення чергових виборів

13:02

21.11.2015

В основі правового порядку діяльності інститутів влади в Україні лежить фундаментальний припис частини другої статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон) сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в місті, району, області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Питання щодо початку та закінчення повноважень депутатів сільських, селищних, міських, районних у місті, районних, обласних рад детально врегульовані у статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Так відповідно до частини першої статті 49 Закону повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Щодо початку та закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, то відповідно до частини першої статті 42 Закону їх повноваження починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про їх обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах.

Відповідно до частини першої статті 51 Закону після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

У зв’язку з викладеним, місцеві ради, сільські, селищні, міські голови, чергові вибори яких не проводилися 25 жовтня 2015 року, є повноважними до  відкриття перших сесій цих рад нового скликання, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад - до сформування нового складу виконавчого комітету.

Водночас відповідно до частини другої статті 141 Конституції України строк повноважень міської ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. За приписом частини першої статті 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, у районі проведення антитерористичної операції можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації. Військово-цивільні адміністрації утворюються за рішенням Президента України. Одночасно з прийняттям рішення про утворення військово-цивільної адміністрації Президент України приймає рішення про припинення повноважень відповідних сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та/або виконавчих органів відповідних рад, місцевих державних адміністрацій, їх посадових та службових осіб.

Військово-цивільні адміністрації здійснюють свої повноваження до припинення їх діяльності у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради, а в разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки - до завершення антитерористичної операції (частина одинадцята статті 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»).

Щодо проведення чергових виборів депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад та міських, селищних, сільських голів на окремих територіях Донецької та Луганської областей

Верховна Рада України 17 липня 2015 року ухвалила Постанову № 645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» (далі - Постанова Верховної Ради України), якою призначила чергові місцеві вибори на неділю 25 жовтня 2015 року, окрім виборів до місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, визначених у пунктах 2 і 3 даної Постанови.

Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України було передбачено, що чергові вибори депутатів усіх місцевих рад та усіх сільських, селищних, міських голів не призначаються в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, які знаходяться на територіях, визначених відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» і які визнано тимчасово окупованими територіями відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».

Пунктом 4 Постанови Верховної Ради України було передбачено, що у разі неможливості організувати та підготувати відповідно до положень закону проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України, неможливістю дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі, уникнення терористичної загрози, необхідністю забезпечення безпеки громадян України Центральна виборча комісія приймає рішення про неможливість проведення виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Таке рішення невідкладно після його прийняття подається Центральною виборчою комісією до Верховної Ради України для затвердження.

Слід зазначити, що надання інформації на запит Центральної виборчої комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях віднесено до повноважень обласних військово-цивільних адміністрацій (пункт 1 частини третьої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» № 141-VIII від 03.02.2015р.).

Центральна виборча комісія на виконання пункту 4 Постанови Верховної Ради України на своєму засіданні 29 серпня цього року визначила перелік місцевих рад, зокрема Луганської області, на підконтрольній Україні території, де місцеві вибори 25 жовтня не могли відбутися, та ухвалила постанову № 208 «Про неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року».

Цією Постановою Центральна виборча комісія затвердила перелік із 31 місцевої ради Луганської області, в яких неможливо було забезпечити підготовку та проведення чергових виборів депутатів та відповідних сільських, селищних, міських голів, оскільки вони перетинаються лінією розмежування або розташовані у безпосередній близькості до неї та/або в яких відповідні військово-цивільні адміністрації, а також територіальні підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України не в змозі забезпечити безпеку громадян України, проведення виборів з дотриманням стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та у разі неможливості уникнення терористичної загрози. 

13:02

21.11.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0