UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Щодо можливості поєднання посад керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради з мандатом депутата цієї ради

13:05

21.11.2015

Відповідно до частини першої статті 140 Конституції України місцеве самоврядування визначається як право територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. При цьому, відповідно до частини третьої вищезгаданої статті, місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

У свою чергу, встановлюючи засади місцевого самоврядування, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон) в частині першій статті 5 розглядає сільську, селищну, міську ради, їх виконавчі органи та сільського, селищного, міського голову як виокремлені складові елементи системи місцевого самоврядування, а в частині третій статті 10 вказує, що вони діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами. У такий спосіб на рівні місцевого самоврядування запроваджується принцип розподілу повноважень залежно від статусу того чи іншого органу, що деякою мірою схоже на розподіл повноважень між гілками державної влади.

Подальшій реалізації вищезазначеного принципу побудови системи місцевого самоврядування служить частина дев’ята статті 51 Закону, яка передбачає, що до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Таким чином, обрання будь-кого з депутатів сільської, селищної, міської ради, окрім її секретаря, членом виконавчого комітету цієї ради буде грубим порушенням Закону як зі сторони відповідного голови, котрий запропонував кандидатуру, так і зі сторони згаданої ради, котра затверджувала персональний склад виконавчого комітету.

Разом із тим слід зазначити, що робота на постійній основі в апараті виконавчого комітету, в тому числі на керівних посадах у його структурних підрозділах, не означає автоматичного членства у складі виконавчого комітету. Сільська, селищна, міська рада, керуючись статтями 4, 26, 51 Закону вправі самостійно визначити кількісний та персональний склад цього колегіального органу і не включати до нього депутата, який працює в апараті виконавчого комітету на постійній основі. В такому разі зазначений депутат не братиме участі у засіданнях виконавчого комітету та не матиме права голосу при ухваленні тих чи інших рішень, що унеможливлює постановку питання про припинення його депутатських повноважень внаслідок порушення існуючих вимог до сумісності посад.

13:05

21.11.2015

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0