UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Які зміни у веденні обліку чекають сільради в 2016 році?

14:13

16.02.2016

Держстат забезпечує методологічне керівництво погосподарським облікам, як вид первинного обліку, що ведеться сільськими, селищними, міськими радами по розташованих на їхній території сільських населених пунктах, у межах показників, необхідних для проведення державних статистичних спостережень.

З 1 січня 2016 року за наказом Держстату вводяться в дію нові форми погосподарського обліку для сільських, селищних та міських рад. Вони містять мінімальну кількість показників, необхідних для проведення державних статистичних спостережень і обстежень домогосподарств, а також для організації обліку особистих селянських господарств.

У новий погосподарський обліки були внесені зміни у розділ «Форми обліку», який доповнили: Форма №1 «Облікова картка об’єкта погосподарського обліку» ,Форма №3 «Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення ОСГ із земель міських поселень.». Змінена й структура бази за допомогою додавання розрядності по окремим показникам. Внесено зміни у вигляд та зміст окремих таблиць, довідок. Розділ “СНП” доповнено таблицями «Соціально – економічна характеристика на 1 січня поточного року». В розділ «Довідники» внесено додаткову інформацією по розділах 2, 4, 5 – «Погосподарська книга». При потребі можна змінити коди населених пунктів. Розділ «Аналітична інформація» доповнено аналітичними таблицями. Змінено статистичні звіти( ф. 1-житлофонд, ф. 6-сільрада). Враховані також пропозиції ГУС та сільських,селищних рад , що запропоновані у відповідності інструкції з ведення по господарського обліку у сільських , селищних та міських радах.

Анкетне опитування 82 сільських рад щодо ведення погосподарського обліку у 2016-2020 рр. показало, що нові форми погосподарського обліку були необхідними для покращення їх роботи.  Органи місцевого самоврядування різних сіл зазначили, що велика кількість відомостей заважає швидкому обробленню інформації, таким чином, уповільнюючи роботу працівників.

Більшість опитаних сільських рад відмітила, що для виконання повноважень у документах погосподарського обліку обов`язковим залишається  лише невеликий обсяг інформації, якою користуються регулярно. Більшість вважає, що прикладом таких відомостей є інформація щодо складу членів домогосподарства; місця реєстрації/перебування, прибуття/вибуття громадян; характеристика житлового фонду, земельних ділянок домогосподарства; наявності худоби в домогосподарстві, наявності техніки в домогосподарстві, ведення особистого селянського господарства; пенсіонерів, громадян, що потребують соціального захисту; місце роботи громадян; рівня освіти громадян; наявность нежитлового фонду тощо. Разом з тим, інша частина опитаних сільських рад  зазначила, що відомості про місце роботи, інформація про тимчасово відсутніх, площу сільськогосподарських угідь при виконанні своїх повноважень ними практично не використовуються. Таким чином, при необхідності, за згодою місцевих рад, органи самоврядування сіл зможуть вносити в погосподарський облік і облік громадян  деякі іншими показниками для повноцінного виконання своїх повноважень.

Беручи до уваги результати опитування, можна зробити висновок, що зміни у веденні погосподарському обліку на період 2016-2020 рр. були дійсно необхідними для покращення роботи сільських та селищних рад.

 

Незважаючи на те, що за результатами опитування  більшість сільських рад використовує погосподарський облік у паперовому вигляді через відсутність коштів на необхідне програмне забезпечення або персональний комп`ютер, електронна форма обліку все ще залишається необхідним нововведенням.

14:13

16.02.2016

Концепція розвитку сільських територій очима органів місцевого самоврядування

У травні Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за сприяння проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» провела низку круглих сто

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0