UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Обговорення законодавчої ініціативи «Про міські агломерації»

14:00

03.01.2017

Агломерація

1. Агломерацією для цілей цього закону визнається сукупність територіальних громад значних міст та прилеглих до них територіальних громад, більше половини території яких знаходяться на відстані до 15 км від меж значного міста, що є центром агломерації.

2. Значні міста – міста з чисельністю постійного населенням понад 200 тис. осіб, міста-обласні центри, Київ та Севастополь.

3. Назва агломерації є похідною від назви міста, що є центром агломерації.

4. Перелік територіальних громад, що входять у агломерації визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Сільські, селищні, міські ради територіальних громад, що входять до складу агломерації з метою забезпечення збалансованого економічного, інфраструктурного та соціального розвитку, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, захисту прав та спільних інтересів територіальних громад та в порядку, визначеному цим законом, створюють координаційну раду агломерації.

6. Територіальні громади, які межують з агломерацією та знаходяться на відстані до 15 кілометрів від межі центру такої агломерації, можуть добровільно приєднуватися до неї, за рішенням ради відповідної територіальної громади та координаційної ради агломерації.

Координаційна рада агломерації

1. Координаційна рада агломерації складається з представників територіальних громад, що входять до агломерації, які визначаються відповідними радами з рівним представництвом – дві особи від територіальної громади.

2. Представником територіальної громади в координаційній раді агломерації є міський, сільський, селищний голова за посадою, та депутат відповідної ради, обраний радою. Міська, сільська, селищна рада своїм рішенням визначає заступника представника зі складу депутатів ради. Заступниками відповідного міського, селищного, міського голови за посадою є секретарі відповідних рад.

3. Очолює координаційну раду агломерації, головує на її засіданнях та представляє інтереси агломерації в зовнішніх відносинах голова територіальної громади, яка є центром агломерації.

4. Координаційна рада агломерації діє на основі Конституції України, цього закону, законодавства України та власного регламенту роботи.

5. Забезпечення поточної роботи координаційної ради агломерації покладається на її секретаріат.

6. Виконавчим органом координаційної ради агломерації є виконавчий орган міської ради, в якій розташовано центр агломерації. Діяльність виконавчого органу координаційної ради агломерації фінансується з бюджету міста, в якому розташовано центр агломерації, та відрахувань з бюджету агломерації, розмір яких визначається при ухваленні бюджету агломерації.

Координаційна рада агломерації може утворювати інші органи, визначати порядок їх діяльності та бюджет відповідно до цього закону та Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

11. Виконавчий орган координаційної ради агломерації забезпечує виконання бюджету агломерації, плану соціально-економічного розвитку, інших програм та проектів, ухвалених координаційною радою агломерації.

12. Очолює виконавчий орган координаційної ради агломерації голова територіальної громади, яка є центром агломерації.

13. До повноважень координаційної ради агломерації відносяться такі:

1) затвердження регламенту роботи координаційної ради агломерації;

2) утворення за необхідності і ліквідація постійних та інших комісій Ради агломерації, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) заслуховування звіту голови координаційної ради агломерації про діяльність виконавчих органів;

4) заслуховування звітів постійних комісій та керівників виконавчих органів координаційної ради агломерації;

5) затвердження програм розвитку житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури агломерації, інших цільових програм з питань, що становлять спільний інтерес територіальних громад, що входять до агломерації;

6) затвердження бюджету агломерації, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання бюджету;

7) прийняття рішень щодо передачі коштів з бюджету агломерації до відповідного місцевого бюджету на розвиток житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури;

8) затвердження єдиної схеми планування території агломерації, спільних містобудівних програм, іншої містобудівної документації, у випадку, якщо вона стосується усіх або декількох громад, що входять в агломерацію; схеми планування території окремих громад є складовими частинами єдиної схеми планування території агломерації й не можуть її суперечити; генеральні плани міст, селищ та сіл, які розташовані на території агломерації, мають відповідати єдиній схемі планування території агломерації; до затвердження єдиної схеми планування території агломерації будівництво нових об’єктів, окрім будинків та споруд на вже відведених у встановленому порядку земельних ділянках, не дозволяється;

9) вирішення питань щодо житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури, яка розташована на території всіх або декількох територіальних громад, що входять в агломерацію;

10) вирішення питання транспортного забезпечення, погодження маршрутів громадського транспорту та умов перевезень на території агломерації (окрім перевезень в межах населених пунктів);

11) за рішенням відповідних місцевих рад до координаційної ради агломерації за її згодою можуть передаватися інші самоврядні повноваження.

14. Повноваження сільських, селищних та міських рад, які увійшли до складу агломерації, встановлені статтею 26 цього Закону та віднесені до повноважень ради агломерації, припиняються.

15. Координаційна рада агломерації отримує одноразову субвенцію на розвиток житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури агломерації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства.

16. Координаційна ради агломерації має право отримувати кошти Державного фонду регіонального розвитку на стратегічні проекти розвитку, які стосуються усіх або декількох територіальних громад – членів (суб’єктів) агломерації.

 

Пропозиції щодо обговорення, надсилайте на адресу vassr@vassr.org зазначивши в темі листа "Про міські агломерації".

Джерело: www.csi.org.ua

14:00

03.01.2017

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0