UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Почав діяти ресурсний центр з питань розвитку співробітництва територіальних громад

15:52

20.01.2017

При Всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH почав діяти ресурсний центр з питань розвитку співробітництва територіальних громад (міжмуніципального співробітництва – ММС), далі – ресурсний центр з питань ММС. Його стратегічною метою визначено створення умов для розвитку сільських громад, через міжмуніципальне співробітництво, а також посилення інституційної спроможності керівників об’єднаних громад в управлінні проектами та програмами, впровадження інноваційних інструментів та механізмів управління сільськими територіями в умовах проведення реформ місцевого самоврядування в Україні.

Серед інших завдань діяльності ресурсного центру слід назвати наступні:

  • Надання консультативної, методичної та іншої допомоги членам ВАССР, представникам інших органів місцевого самоврядування щодо реалізації проектів ММС;
  • Сприяння впровадженню Закону України «Про співробітництво територіальних громад», зокрема шляхом підготовки аналітичних та інформаційних звітів, здійсненні аналізу та моніторингу реалізації законодавства з питань ММС, його подальшій модернізації тощо;
  • Інформаційно-комунікаційна підтримка проектів співробітництва громад, поширення кращого досвіду з питань співробітництва територіальних громад;
  • Проведення  семінарів, конференцій, інших заходів з питань ММС;
  • Розвиток навчальних ресурсів та проведення тренінгів, семінарів, дистанційних курсів, вебінарів, організація стажувань, оглядових візитів для членів ВАССР, інших представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, експертів, що займаються питаннями ММС;
  • Впровадження проектного підходу щодо сталого розвитку сільських територій, ефективного використання ресурсів територіальних громад;
  • Розробка та допомога в реалізації довгострокової стратегії з питань ММС на національному і місцевому рівнях;
  • Формування національного та регіонального (місцевого) пулів експертів та фахівців з питань розвитку співробітництва територіальних громад;
  • Інформаційне, аналітичне та інше супроводження діяльності щодо розвитку ММС;
  • Сприяння розвитку міжнародного співробітництва (зокрема, розвиток інституційного співробітництва з подібними ресурсними центрами в інших країнах, поширення кращих практик, досвіду, розробка спільних проектів для отримання коштів ЄС та інших коштів міжнародної донорської допомоги для реалізації проектів співробітництва територіальних громад).

Усі питання щодо діяльності ресурсного центру прохання направляти:

Телефон +380 44 5859011

E-mail: rcentre@vassr.org

15:52

20.01.2017

Концепція розвитку сільських територій очима органів місцевого самоврядування

У травні Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за сприяння проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» провела низку круглих сто

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0