UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Європейський Комітет регіонів підготував рекомендації керівникам держав та урядів, які зберуться на п’ятому саміті Східного партнерства

10:50

26.10.2017

 

Нещодавно у Брюсселі проходив Європейський тиждень регіонів та міст, в рамках якого відбулось декілька тематичних засідань Комітету регіонів, у їх роботі взяв участь президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Членами Комітету було розглянуто та ухвалено Резолюцію з рекомендаціями для проведення зустрічі глав держав та урядів у Брюсселі 24 листопада 2017 року під час п’ятого саміту Східного партнерства. Серед питань: місцева демократія та належне управління, енергоефективність та місцевий економічний розвиток.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

з рекомендаціями для проведення зустрічі глав держав та урядів

у Брюсселі 24 листопада 2017 року на

п’ятому саміті Східного партнерства

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ РЕГІОНІВ (КР):

 

 • приймаючи до уваги загальне забовязання перед міжнародним правом та основоположними цінностями, включаючи демократію, верховенство права, повагу до прав людини, основних свобод та гендерної рівності, а також ринкової економіки, сталого розвитку та належного управління, на якому основано Східне партнерство;
 • приймаючи до уваги той факт, що збройні конфлікти та дестабілізація в багатьох сусідніх з ЄС країнах та регіонах перешкоджають розвитку міцних партнерських відносин;
 • приймаючи до уваги підхід, що ґрунтується на правах людини та який було впроваджено ЄС з 2016 року, який охоплює всі права людини — економічні, політичні, громадянські, культурні та соціальні — як один з основних принципів фінансової допомоги Європейського інструмента сусідства (ЄІС) та важливу роль, яку відіграють місцеві та регіональні органи влади в захисті ключових прав на місцевому та регіональному рівнях, зокрема в захисті меншин;
 • приймаючи до уваги основні принципи місцевої автономії, що представляють європейську цінність, кодифіковану в рамках Європейської хартії місцевого самоврядування;
 • приймаючи до уваги важливість залучення громадських організацій, молоді та місцевих органів влади, зокрема, до впровадження нових рамкових програм двостороннього співробітництва для конкретних країн, у формі оновлених порядків денних асоціації та партнерських пріоритетних напрямків, що сприяють демократичному та економічному перетворенню країн-партнерів та зміцнення їх відносин з ЄС;
 • приймаючи до уваги роль органів місцевої та регіональної влади у зміцненні стійкості, що визначається як широкий концепт, який охоплює все суспільство та включає демократію, довіру до інституцій і сталого розвитку та здатність до реформ;
 • приймаючи до уваги роль Конференції регіональних та місцевих органів влади у Східному партнерстві (CORLEAP), про що свідчить Звіт про огляд Європейської політики сусідства та Спільний робочий документ персоналу стосовно етапів Східного партнерства на період до 2020 року;
 • приймаючи до уваги забов’язання CORLEAP досягти цілей Східного партнерства відповідно до переглянутої Європейської політики сусідства та Глобальної стратегії ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки, заохочуючи та реалізовуючи на місцевому рівні, універсальні цінності, на яких засновано ЄС, поглиблюючи співпрацю між місцевими і регіональними органами влади, їх об’єднаннями та громадськими організаціями, на благо всіх громадян;
 • приймаючи до уваги звіт CORLEAP про Розвиток громадянської участі як спосіб зміцнення місцевої демократії у країнах Східного партнерства та рекомендації, зазначені в ньому;
 • приймаючи до уваги звіт CORLEAP про ЕнергоефективністьРоль місцевих та регіональних органів влади та рекомендації, зазначені в ньому;
 • приймаючи до уваги започаткування нових ініціатив у сфері сталого муніципального розвитку, наприклад мерів з питань економічного зростання та другого етапу Угоди мерів сходу, які є моделями управління за принципом «знизу вгору», здатними стимулювати взаємодію місцевих органів влади з громадянами, а також місцевими та міжнародними установами;
 • приймаючи до уваги середньостроковий огляд допомоги Європейського інструмента сусідства (ЄІС) на 2014-2017 роки;
 • приймаючи до уваги подальше посилення співпраці з постійними спостерігачами CORLEAP та іншими інституційними партнерами;

 

Стратегічні позиції

 • підкреслює, що місцеві та регіональні органи влади продовжують розвиватися як учасники та розробники політики в рамках архітектури Східного партнерства, тоді як багато ключових результатів Східного партнерства засновано на досягненнях та постійних зусиллях на субнаціональному рівні, і необхідна подальша підтримка для того, щоб вони могли краще увійти у свою роль;
 • схвалює посилену роль місцевих і регіональних органів влади в реалізації політики, стратегій та основних ініціатив Східного партнерства, включаючи їх більш широке залучення до роботи на багатосторонніх платформах та їх панелях;
 • схвалює обговорення, спрямовані на зміцнення місцевої та регіональної демократії в рамках 1 Платформи Східного партнерства щодо демократії, належного врядування та стабільності;
 • радить, щоб структурна взаємодія з місцевими та регіональними владами та їх асоціаціями була послідовною складовою всіх чотирьох пріоритетних напрямків Східного партнерства, вказуючи на те, що контакти між людьми є настільки ж важливими, як економічні та енергетичні зв’язки;
 • наголошує на тому, що залучення місцевих та регіональних органів влади є ключовим фактором у контексті більш ефективної та дієвої багатосторонньої структури Східного партнерства та закликає до подальшого посиленого зв’язку з роботою, яку проводить CORLEAP;
 • наполягає на тому, щоб місцеві та регіональні органи влади Східного партнерства приймали участь у розробці рекомендацій та законодавчих актів політики, а також наполягає на їх активній участі в переговорах з центральною владою щодо проектів та рішень, що представляють інтерес для місцевого та регіонального рівнів;
 • схвалює пропозицію Комісії «20 задач на період до 2020 року» як важливий крок у досягненні конкретних результатів для громадян країн Східного партнерства та зобов’язується сприяти виконанню цих задач;
 • закликає до адекватної політичної, фінансової та технічної підтримки для всіх країн Східного партнерства в рамках цілеспрямованих і більш ефективних партнерських відносин з ЄС, з метою кращого управління процесом їх реформ та з метою зміцнення місцевої демократії та територіального розвитку;

 

Місцева демократія та належне управління  

 

• знову підтверджує, що загальні цілі реформи місцевої демократії та державного управління, включаючи процес децентралізації, залишаються основою внеску CORLEAP в реалізацію Європейської політики сусідства на місцевому та регіональному рівнях, незалежно від обраного ступеня партнерства з ЄС у рамках переглянутої політики;

• стверджує, що ефективність роботи ЄС з країнами Східного партнерства вимагає найвищого залучення місцевих громад, які стають все більш активними;

• підкреслює, що місцеві вибори мають важливе значення для залучення громадян та повинні супроводжуватися процесом обговорення ефективнішої роботи для громадськості;

• вважає, що місцеві та регіональні органи влади мають всі можливості для підтримки розвитку сильного громадянського суспільства та забезпечення демократизації та модернізації місцевих громад;

• закликає до подальшого адаптації існуючих схем фінансування ЄС, зокрема TAIEX та Twinning, щоб задовольнити потреби місцевих та регіональних зацікавлених сторін;

• заохочує підхід до місцевого та регіонального розвитку в країнах Східного партнерства на основі тісної співпраці місцевих та регіональних органів влади, громадських організацій та громадян стосовно різноманітних заходів, таких як підтримка спорту, асоціації для молоді та людей похилого віку, громадських центрів;

• закликає до того, щоб реформи децентралізації супроводжувалися ефективними антикорупційними заходами на всіх рівнях державного управління, для забезпечення посилення врядування, що позитивно вплине на повсякденне життя громадян;

• закликає до більш значної ролі та належних ресурсів для асоціацій місцевих та регіональних органів влади для надання допомоги місцевим та регіональним органам влади під час розробки та впровадження національних / галузевих / регіональних стратегій та політик, які їх стосуються та під час надання послуг;

• підкреслює необхідність відкритого діалогу щодо всебічного державного управління та реформ місцевого самоврядування, в тому числі в рамках територіальних реформ, а також для заохочення культури партнерства між місцевими та центральними органами влади;

• закликає до динамічного підходу щодо прозорості, протидії корупції та чесності на всіх рівнях управління, включаючи місцевий рівень, сприяючи, таким чином, зміцненню довіри громадян до державних органів влади та покращенню умов для економічного розвитку;

• заохочує індивідуальний та багатосторонніх підхід для того, щоб задовольнити потреби в кожній країні, в інтересах місцевих громад та посилення стійкості на місцевому рівні;

• виступає за стійку та прозору нормативно-правову базу, яка б дозволила місцевим та регіональним органам влади зміцнювати свої організаційні та інституційні можливості;

 • повторює прохання отримання спрощеного доступу до європейських фондів для місцевих та регіональних органів влади та громадських організацій у співпраці з субнаціональними урядами;

• закликає до стратегій, програм та навчальних планів з приводу зміцнення потенціалу як для місцевих виборних представників, так і для місцевих адміністрацій, з тим щоб надати місцевим та регіональним органам влади повну відповідальність за управління послугами, які вони надають;

• закликає до врахування гендерних питань при всіх поточних місцевих та регіональних реформах, для того, щоб запобігти гендерній дискримінації;

• закликає країни Східного партнерства поважати право національних меншин на освіту їх мовами відповідно до Рамкової конвенції про захист національних меншин.

• повторює прохання про те, щоб індивідуальні річні звіти ЄС щодо країн Східного партнерства мали оцінку прогресу регіонального економічного розвитку, процесу децентралізації, місцевого самоврядування та територіального співробітництва з метою подальшої адаптації та цільової підтримки ЄС;

 • звертає увагу на веб-сайт стосовно розподілу повноважень, які розміщуються та розробляються Європейським Комітетом регіонів, що надає огляд рівнів інституційної та фіскальної децентралізації в країнах ЄС та сусідніх країнах та може забезпечити такий регулярний аналіз;

• звертає увагу на позитивну роль, яку відіграє КР (Комітет регіонів) за допомогою програми U-LEAD та цільова група України, які допомагають місцевим та регіональним владам з боку ЄС та України ділитися своїм досвідом та знаннями;

 

Енергоефективність та місцевий економічний розвиток

• підтримує те, що одним із головних пріоритетів Східного партнерства є надання країнам-партнерам допомоги у політиці, що приділяє особливу увагу енергоефективності;

• закликає національні уряди збільшити фінансову підтримку та компетенції, що належать громадам, які необхідні для розробки місцевих енергетичних стратегій;

• підтримує спеціальні програми Європейської Комісії для Східного партнерства місцевих та регіональних органів влади;

• закликає Комісію співпрацювати з делегаціями ЄС для того, щоб значно збільшити прозорість програм співпраці на регіональному та місцевому рівнях, а також зміцнити потенціал на субнаціональному рівні;

• рекомендує заохочувати та зміцнювати регіональні та місцеві ініціативи, спрямовані на покращення умов інвестування в країнах Східного партнерства, таких як політичні та економічні партнерства між регіонами та містами, підприємницькими асоціаціями та мережами Східного партнерства і Європи;

• рекомендує узгодити галузеві пілотні проекти у межах поставлених задач на період до 2020 року, виконання яких буде лежати на місцевих та регіональних органах влади, для отримання досвіду під час процесів децентралізації;

• вважає необхідним зробити доступними більше ресурсів для транскордонного співробітництва, приділяючи особливу увагу контактам між людьми, партнерству між місцевою владою та науковими, культурними та молодіжними обмінами; продовження Фонду малих проектів для країн-сусідів могло б сприяти співпраці на низовому рівні;

• закликає національні уряди сприяти реєстрації проектів та, у відповідних випадках, залучати Європейські групи територіального співробітництва (ЄГТС) та їх відповідні регіони чи міста до програм транскордонного співробітництва з метою реалізації проектів, заснованих на територіальних потребах;

• наполягає на тому, щоб місцеві та регіональні органи влади були задіяні у програмуванні, пов’язаному з новими двосторонніми програмами допомоги в рамках Європейського інструмента сусідства (ЄІС) на 2017-2020 роки.

 

Брюссель, 11 жовтня 2017 року

 

Президент

Європейського Комітету регіонів
Карл-Хайнц Ламбертз

10:50

26.10.2017

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0