UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

ДЛЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ С.-Г. ПРИЗНАЧЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ОТГ

16:29

06.03.2018

ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ

С.-Г. ПРИЗНАЧЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ОТГ

започаткованої розпорядженням КМУ № 60-р від 31 січня 2018 року

31 січня 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», яке викликало чималий суспільний резонанс.

Цим розпорядженням Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру України (Держгеокадастру) доручено забезпечити формування земельних ділянок шляхом проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності та передати їх у комунальні власність об’єднаних територіальних громад згідно із статтею 117 Земельного кодексу України. 

Це погодження здійснюватиметься у формі прийняття радою рішення на сесійному засіданні. У разі відсутності погодження з боку ОТГ Держгеокадастр не має здійснити таку передачу. Однак, чинне законодавство не визначає процедури отримання органами Держгеокадастру таких погоджень від рад ОТГ.

Для висвітлення стану передачі земель об’єднаним територіальним громадам і надання зразків окремих документів Держгеокадастром створено спеціальний портал http://otg.land.gov.ua, а також працює телефон для надання ОТГ консультацій з даного питання (0800-502-528). На цьому ж порталі Держгеокадастр оприлюднив «План-графік передачі земельних ділянок у власність об’єднаних територіальних громад на 2018 рік»: http://otg.land.gov.ua/bundles/gromada/doc/plan.pdf.  Саме цим графіком визначаються строки (місяці) передачі земельних ділянок у власність ОТГ. 

З метою уникнення юридичних колізій, які можуть проявитися у процесі реалізації  цього розпорядження та поставити під сумнів правомірність передачі земель у власність ОТГ, а також зважаючи на важливе значення передачі земель у комунальну власність для майбутнього об’єднаних територіальних громад, необхідно врахувати наступне.

1. Відповідно до законодавства щодо формування ОТГ передачі у їх комунальну власність підлягають всі земельні ділянки державної власності, як сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення, крім земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій (частина друга статті 117 Земельного кодексу України). Але оскільки розпорядження № 60-р обмежується лише землями сільськогосподарського призначення, то у комунальну власність переходять такі землі сільськогосподарського призначення державної власності:

-землі запасу, в тому числі  резервного фонду;

-земельні ділянки, надані в оренду та інше тимчасове користування;

-земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні будь-яких осіб, крім органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій.

При цьому до земель сільськогосподарського призначення, про які йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №60-р, згідно з частиною другою статті 22 Земельного кодексу належать:

а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

2. Для уникнення можливих конфліктів та судових спорів передача орендованих земельних ділянок державної власності у комунальну має бути узгоджена із орендарем, що вимагає абзац четвертий статті 9 Закону України «Про оренду землі». Це означає, що передачу у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передані в оренду, потрібно погодити з орендарем ще до підписання акту-приймання-передачі.  На жаль, розпорядження КМУ не згадує про необхідність такого погодження і не визначає, хто і в якій формі має здійснити таке погодження: обласне управління Держгеокадастру чи рада ОТГ. Звертаємо також увагу на те, що сільськогосподарське підприємство-орендар сільгоспугідь може й не надати згоду на зміну власника орендованої ним земельної ділянки, що може у майбутньому поставити під сумнів законність передачі орендованих ним угідь у комунальну власність ОТГ. 

 

Крім того, якщо земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка намічена для передачі обласним управлінням Держгеокадастру у комунальну власність ОТГ, перебуває в оренді або у користуванні на іншому праві, то ОТГ слід мати на увазі, що відповідно до статті 148-1 Земельного кодексу України ОТГ як новий власник такої ділянки, зобов’язана письмово повідомити користувача земельної ділянки (постійного її користувача, суб’єкта права емфітевзису тощо) про набуття права комунальної власності на неї та домовитися з користувачем про внесення за згодою сторін змін до договору оренди, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави із зазначенням нового власника. Відсутність згоди орендаря на передачу земель, про яку йшлося вище, а також невнесення змін у договори з іншими користувачами зменшує можливості ОТГ захищати свої земельні права у випадку їх порушення. 

 

Нарешті, потрібно пам’ятати, що на визначені у підписаному Меморандумі про співпрацю сільськогосподарські земельні ділянки державної власності можуть претендувати і громадяни України, які подадуть клопотання про надання їм безоплатно у власність ділянки розміром до 2,0 га для ведення особистого селянського господарства або розміром до 0, 12 га для колективного чи індивідуального садівництва. Причому при поданні громадянами таких клопотань у органів влади не буде законних підстав для відмови у їх задоволенні. А це може призвести до необхідності внесення уточнень до раніше підписаних меморандумів про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі земель.

 

3. Відомості про межі земельних ділянок, формування яких передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України №60-р від 31.01.2018, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами інвентаризації земель (частина перша статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр»). Такі межі мають закріплюватися межовими знаками встановленого зразка (абзац третій статті 55 Закону України «Про землеустрій»).

Однак, передача в подальшому у власність або користування юридичним або фізичним особам цих земель, яка відбуватиметься в порядку відведення, що передбачає формування нових ділянок та їх меж, потребуватиме нового фінансування і проведення робіт із землеустрою на цих землях, розробки додаткової документації і відповідно встановлення меж земельних ділянок на місцевості.

Проте, найбільш проблемним питанням залишається неможливість для новостворених ОТГ у рамках чинних законів повноцінно розпоряджатися землею, оскільки згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а згідно з статтею 14 Конституції України, право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Отже, необхідно прийняття закону, який би наділив ради об’єднаних територіальних громад повноваженнями не тільки у питаннях здійснення права власності на землю, а й у питаннях управління (планування, моніторингу, контролю тощо) землями на території ОТГ як в межах, так і за межами населених пунктів, а також усунув би юридичні колізії, з якими можуть стикнутися ОТГ у ході та після реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 60-р. 

 

 

 

 

Завантажити Інформаційне Повідомлення

16:29

06.03.2018

Концепція розвитку сільських територій очима органів місцевого самоврядування

У травні Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за сприяння проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» провела низку круглих сто

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0