UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує

15:07

08.11.2013

 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України.           завершує набір слухачів на денну і заочну форму навчання. Останній строк прийому заяв 15липня 2012 року.

    Пропонуємо Вам надіслати необхідні документи для участі у конкурсному відборі слухачів на бюджетне або платне навчання. Запропонувати поступлення на навчання головам сільських, селищних рад   Асоціації, в першу чергу   її активістам.

    За Вашим зверненням Виконавча дирекція Асоціації надасть рекомендаційні листи  приймальній комісії Інституту.

    Умови прийому на навчання додаються.

     Вартість повного курсу на заочнійформі навчання за умов договору 7940 грн. Зазначена сума може сплачуватись рівними долями за кожен із 4-х семестрів всього терміну навчання.

 

Заступник Голови, Керівник                               В. Є. Івченко

Виконавчої дирекції Асоціації

«6» липня    2012 року.

 

 

Магістерська програма

«Державна служба»

в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Зважаючи на необхідність підготовки висококваліфікованих службовців для органів державного управління АПК та органів місцевого самоврядування, в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, єдиному з аграрних вищих навчальних закладів України, здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю «Державна служба». Слухачам для їх навчання в університеті створено належні умови.

Магістерська програма „Державна служба”, враховуючи специфіку державного управління АПК та вимог ринку праці в цій сфері, спеціалізується за управлінськими спрямуваннями:

·         Державне регулювання АПК;

·         Соціально-економічний розвиток сільських територій та самоврядування територіальних громад;

·         Державне управління організаційно-правовим забезпеченням в АПК;

·         Державне управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів;

·         Управління лісовим господарством;

·         Управління садово-парковим господарством;

·         Державне управління в галузі ветеринарної медицини;

·         Державне управління інженерно-технічним забезпеченням в АПК;

·         Державне управління екологічною безпекою та збалансований розвиток сільських територій;

·         Державне регулювання якості, безпечності та стандартизації сільськогосподарської та харчової продукції;

·         Державне управління інноваційною діяльністю в АПК.

Навчання передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовку для забезпечення нормативно-правової, організаційно-розпорядчої та консультативно-дорадчої управлінської діяльності в АПК України.

 

Умови вступу на магістерську програму

„Державна служба”

Прийом до магістратури за спеціальністю “Державна служба” здійснюється на базі тільки повної вищої освіти з будь-якої спеціальності.

Форма навчання – денна та заочна.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” здійснюється як за кошти Державного бюджету України, так і за умов договору з юридичними чи фізичними особами.

Прийом осіб на навчання за державним замовленням регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009р. № 789 «Про затвердження « Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в галузі знань „Державне управління” та працевлаштування випускників” де виписані умови вступу, перелік документів та форма договору-направлення. На навчання за державним замовленням приймаються особи які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік,  не досягли 45 років на момент подання документів.

Перелік необхідних документів:

·         заява на ім’я ректора;

·         оригінал диплому про освіту;

·         оригінал додатку до диплому та його копія;

·         6 фотокарток розміром 3×4 см;

·         особова картка форми П-2 для держслужбовців;

·         автобіографія;

·         копія паспорта( 2 примірники);

·         копія про присвоєння ідентифікаційного номера( 2 примірники);

·         медична довідка (форма 086-у);

·         завірена копія трудової книжки;

·         договір (3 примірники) і направлення до вищого навчального закладу (постанова №789);

Прийом осіб на навчання до магістратури за спеціальністю “Державна служба” за умов договору визначається правилами прийому НУБіП України і передбачає такі документи:

·         заява на ім’я ректора;

·         оригінал диплому про освіту або його нотаріально завірена копія;

·         додаток до диплому або його нотаріально завірена копія та копія;

·         6 фотокарток розміром 3×4 см;

·         особовий листок з обліку кадрів;

·         автобіографія;

·         копія паспорта( 2 примірники);;

·         медична довідка (форма 086-у);

·         копія про присвоєння ідентифікаційного номера( 2 примірники); ;

Термін навчання:

денна форма – 12 місяців;

заочна форма – 22 місяці.

Особа, яка успішно пройшла державну атестацію, отримує диплом магістра державного зразка.

 

Прийом документів здійснюється з

 10 квітня по 31 травня 2012 року

  2 липня   по 18 липня   2012 року

 

Вступні випробування (тестування) проводяться 19-20 липня 2012 року з дисциплін:

–    основи держави і права;

–    основи економіки;

–    державного управління.

 

Особисто вступники пред’являють паспорт і військовий квиток.

Необхідні документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родимцева, 19, НУБіП України

навчальний корпус №1, кім. 12,  приймальна комісія, тел. 258-42-63.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

деканат  527-86-53; 527-86-49.

E-mail: sec_edu_nni_director @ twin.nauu.kiev.ua

Їхати від станції метро «Либідська» мікроавтобусом № 212

Прийом документів – понеділок-п’ятниця з 9.30 до 16.30

                 субота з 9.30 до 13.00

15:07

08.11.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0