UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: vassr@vassr.org

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ – ОБГОВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ

13:03

02.11.2018

Київ. 30 жовтня. УНІАН.

30 жовтня, представники Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад за підтримки Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» провели прес-конференцію щодо аналізу проблем аграрної політики і політики сільського розвитку та представлення пропозицій щодо їх вдосконалення.

На сьогодні, проблема розвитку сільських територій в України, а відповідно і основного виду діяльності, сільськогосподарське виробництво, в якому зайнято більше третини населення України є вкрай важлива. Сучасний розвиток аграрного сектору України здебільшого орієнтований на укрупнення господарюючих суб'єктів, створення великих аграрних компаній та холдингів. Це призводить до зменшення кількості робочих місць, міграції сільського населення у великі міста, далеке та близьке зарубіжжя. Не на останньому місці є проблема деградації сільських територій, що підриває основи подальшого розвитку не лише аграрного сектору, але й ставить під загрозу продовольчу безпеку держави. У нинішніх умовах сільські території розглядаються не тільки як місце проживання близько третини населення України, а також як невід'ємна частина аграрного сектору країни.

Базовим чинником зниження спроможності сільських громад, а саме, неналежне забезпечення соціальних та екологічних сфер сільського життя, є суттєвий розрив між можливостями органів місцевої влади та розвитком сільського виробництва. Повноваження органів місцевої влади не поширюються в частині сприяння особистим селянським, сімейним фермерським господарствам та іншим формам господарювання, які базуються на індивідуальній трудовій самозайнятості жителів сільських громад, а також в частині пріоритетної підтримки розвитку місцевих підприємств, кооперативів, груп та організацій виробників. Поглиблює проблему відсутність статусу товаровиробника у самозайнятих та малих сільських господарств, що викривлює межу конкретизації фермерства як класу. Разом це не дає можливості сформувати сталу систему стимулів з боку місцевого самоврядування в частині підтримки та розвитку місцевого виробника як визначальної складової економічного базису сільського розвитку, а на рівні держави комплексно сформувати політику.

Відсутність узгоджень в програмі розвитку сільських територій в частині складових і термінів та перспектив на центральному рівні – розвиток села робить вкрай складною задачею. Для більшості керівників місцевого рівня досі незрозумілим залишається питання яким чином буде забезпечено гарантовані державою соціальні стандарти на селі в умовах децентралізації влади. Враховуючи проведення реформ в частині об’єднання територіальних громад із подальшим створенням ними власних виконавчих комітетів незрозуміло хто є відповідальним за виконання Концепції розвитку сільських територій. У плані заходів до неї відсутні принципи стимулювання зайнятості населення в сільський місцевості, не передбачено як механізмів надання пільг для новоутворених підприємств, фермерських і малих приватних господарств, самозайнятих осіб, так і механізмів, які б гарантували пріоритетний доступ малого і середнього сільського бізнесу до прямої бюджетної підтримки.

Впровадження на законодавчому рівні ефективної нормативної бази з врахуванням інтересів жителів сільських територій дозволить створити умови для економічної активізації сільських жителів та громад і, відповідно, підвести принципово іншу основу під підвищення рівня соціального захисту та рівня життя сільського населення, дасть поштовх до сучасної розбудови місцевої інфраструктури.

 

 

13:03

02.11.2018

Концепція розвитку сільських територій очима органів місцевого самоврядування

У травні Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за сприяння проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» провела низку круглих сто

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0