UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

08:09

08.11.2013

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 (щодо уточнення порядку участі держави у формуванні доходів місцевих бюджетів)”                                        

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

 

Бюджетний кодекс України

 

         Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів

Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів

1. Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим і бюджетів міст Києва та Севастополя формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При цьому:

1) склад видатків та кредитування бюджетів міст Києва та Севастополя визначається відповідно до статей 88-91 цього Кодексу;

2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст Києва та Севастополя, визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення з урахуванням особливостей їх статусу.

2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64-66 і частиною першою статті 69 цього Кодексу, та трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених частиною другою статті 69 та частиною першою статті 71 цього Кодексу).

Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.

3. Визначені статтями 64 і 69 цього Кодексу податки і збори (обов'язкові платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету в частинах, визначених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.

4. Бюджети об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, формуються відповідно до цього Кодексу з урахуванням таких особливостей:

1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статті 64, частини другої статті 65 та статті 69 цього Кодексу;

2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до статей 88, 89 і 91 цього Кодексу;

3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно до статей 97, 98, 100 і 108 цього Кодексу;

4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу.

Положення цієї частини статті застосовуються з урахуванням пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Кодексу.

        Відсутня.

 

 

1. Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим і бюджетів міст Києва та Севастополя формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При цьому:

1) склад видатків та кредитування бюджетів міст Києва та Севастополя визначається відповідно до статей 88-91 цього Кодексу;

2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст Києва та Севастополя, визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення з урахуванням особливостей їх статусу.

2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64-66 і частиною першою статті 69 цього Кодексу, та трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених частиною другою статті 69 та частиною першою статті 71 цього Кодексу).

Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.

3. Визначені статтями 64 і 69 цього Кодексу податки і збори (обов'язкові платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету в частинах, визначених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.

4. Бюджети об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, формуються відповідно до цього Кодексу з урахуванням таких особливостей:

1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статті 64, частини другої статті 65 та статті 69 цього Кодексу;

2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до статей 88, 89 і 91 цього Кодексу;

3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно до статей 97, 98, 100 і 108 цього Кодексу;

4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу.

Положення цієї частини статті застосовуються з урахуванням пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Кодексу.

        5. У випадках, коли доходи  від  закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків  та  зборів  перевищують  мінімальний  розмір   місцевого бюджету,  забороняється вилучення  із  місцевого  бюджету  до  державного бюджету   частину  надлишку, крім випадку, визначеного   пунктом 7 частини першої статті 117 цього Кодексу.

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Стаття 62.  Участь  держави  у  формуванні  доходів  місцевих   бюджетів

Стаття 62.  Участь  держави  у  формуванні  доходів  місцевих   бюджетів

     1. Держава  фінансово підтримує місцеве самоврядування,  бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів,  здійснює  контроль за законним,  доцільним,  економним, ефективним витрачанням коштів та  належним  їх  обліком.   Вона   гарантує   органам   місцевого самоврядування  доходну базу,  достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи  від  закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків  та  зборів  перевищують  мінімальний  розмір   місцевого бюджету,  держава  вилучає  із  місцевого  бюджету  до  державного бюджету   частину  надлишку  в  порядку,  встановленому  Бюджетним кодексом України.

     2. Мінімальні   розміри  місцевих  бюджетів  визначаються  на основі    фінансових   нормативів   бюджетної   забезпеченості   з урахуванням  економічного, соціального, природного та екологічного стану   відповідних   територій   виходячи   з  рівня  мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.

     1. Держава  фінансово підтримує місцеве самоврядування,  бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів,  здійснює  контроль за законним,  доцільним,  економним, ефективним витрачанням коштів та  належним  їх  обліком.   Вона   гарантує   органам   місцевого самоврядування  доходну базу,  достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. (ВИКЛЮЧЕНО)

    

 

 

 

 

 

2. Мінімальні   розміри  місцевих  бюджетів  визначаються  на основі    фінансових   нормативів   бюджетної   забезпеченості   з урахуванням  економічного, соціального, природного та екологічного стану   відповідних   територій   виходячи   з  рівня  мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.

 

 

 

Народний депутат України                                                                                          Ю.Б.Дерев’янко

 

 

 

 

 

08:09

08.11.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0