UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Якою бути об’єднаній територіальній громаді

14:03

08.11.2013

У Комітеті Верховної  Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 12 березня 2012 р. було проведено  «Круглий стіл  » «Обговорення проекту закону України про об’єднання територіальних громад  » 

Обговорення законопроекту проводилось за участю представників Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримки реформ місцевого самоврядування в Україні», Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» , Муніципальної програми врядування та сталого розвитку (ПРООН), Програми сприяння Парламенту II.

Відкрив засідання народний депутат України , Голова Комітету Омельченко О. О. ,модератором засідання був Демчишен В. В. ,народний депутат України,голова підкомітету з питань державного будівництва .  Презентував проект Закону Романюк С.А., директор Департаменту регіонального розвитку Мінрегіону.

Учасниками засідання КРУГЛОГО СТОЛУ бали народні депутати України , представники міністерств,  сільські , селищні , міські голови.

Виступаючі в обговоренні законопроекту були одностайні в тім , що існуюча система місцевого самоврядування потребує модернізації . Сільські , селищні територіальні громади  , в переважній своїй більшості , мало чисельні по кількості жителів не володіють відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами , їх представницькі та виконавчі органи не можуть в повній мірі забезпечити виконання покладених на них завдань та функцій.

В числі головних проблем , що стримують об’єднання мало чисельних територіальних громад були відмічені:

            невизначеність і суперечливість законодавства;

            ускладненість проведення місцевого референдуму, зокрема , щодо вирішення питання об’єднання територіальних громад;

            відсутність стимулів для заохоченні до об’єднання;

            відсутність правових  механізмів об’єднання.

Саме   Законом України «Про об’єднання територіальних громад » вважають розробники законопроекту , будуть створені всі  умови для об’єднання територіальних громад    із дотриманням принципів конституційності і законності, добровільності , економічної ефективності , державної підтримки та прозорості.

Гостра дискусія під час обговорення відбувалась при розгляді питань, що стосувались фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад ,  їх територіальної основи, справжньої зацікавленості в об’єднанні самих сільських громад.

Одностайної підтримки усіх учасників «Круглого столу» законопроект  не знайшов. Слушні зауваження і пропозиції до проекту Закону потрібно буде врахувати при його доопрацюванні.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту запропонувало : за результатами розгляду в першому читанні законопроект відхилити. Подібні пропозиції надіслали Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування із Дніпропетровської ,Запорізької , Миколаївської ,Сумської обласних рад.

В Обговоренні законопроекту взяв участь заступник Керівника Виконавчої дирекції Всеукраїнської Асоціації сільських та селищних рад Панасюк Ф. Т.  ( текст виступу додається). 

         

12 березня 2012 р.

Засідання Круглого столу

(Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування)

«Обговорення проекту Закону України про об’єднання територіальних громад ( р. № 9590)»

 

Доброго ранку, шановні колеги !

Мені доручено довести до відому високоповажних  учасників сьогоднішнього зібрання відношення Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад до законопроекту «Про об’єднання  територіальних громад» (р.№ 9590).

Нам відомі експертні оцінки законопроекту, які поширюються через засоби масової інформації. Вони не однозначні , часто навіть діаметрально протилежні. Незважаючи на це, Асоціація займає виважену, послідовну позицію : як швидше прийняття такий закон   на основі законопроекту внесеного на сьогоднішнє обговорення.  

         Чи внесений законопроект в повній мірі задовольняє Асоціацію? Однозначно «НІ».  

Ще в середині минулого року,точніше 14 червня , Асоціація надіслала розробникам законопроекту свої зауваження і пропозиції до  проекту, розраховуючи на те, що вони будуть розглянуті і враховані . Нажаль у Пояснювальній записці до  проекту Закону навіть не згадується Асоціація сільських і селищних рад в числі тих, з ким погоджувався законопроект. НЕ вдалося знайти відповідь на питання , як оцінює проект закону Мінагрополітики, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Міністерство культури . За нашим переконанням всі вони мають бути активними учасниками об’єднавчого процесу сільських і селищних рад.  Створення нових об’єднаних територіальних громад   ми розцінюємо не як механічне злиття під дах однієї сільської ради п’яти дев’яти інших, а як складний багатогранний процес формування нових адміністративно-територіальних одиниць базового рівня нового типу , із набагато кращими зручностями для отримання сільською громадою усіх адміністративних, комунальних послуг ,ніж вони їх отримують від сьогоднішніх сільських  районів.   Причетність до підготовки проекту  на завершальному етапі  і відповідальність за державну модель нової  територіальної громади мали б мати усі органи виконавчої влади. 

 Зупинюсь на декількох   суттєвих зауваженнях.

В проекті передбачено виділення субвенції для новостворених територіальних громад, при відповідності їх Перспективному плану.  Ця норма законопроекту виписана не зовсім коректно. Напевне перш за все потрібно було б   розробити і затвердити  типову Модель нової сільської адміністративно-територіальної одиниці із повним переліком адміністративних і комунальних послуг,що будуть надаватися територіальній громаді її радою ,виконавчими органами місцевого самоврядування і відповідними представництвами державних органів при сільській,селищній раді.  Варто було б з початку оприлюднити проект Перспективного плану,  доопрацювати його із врахуванням зауважень і пропозицій місцевих державних адміністрацій , а вже потім затвердити.   Такий підхід  гарантував би в значно більшій мірі зацікавленість територіальних громад в об’єднанні.

         Ми не вважаємо непосильною проблемою для держави утворити у кожній області хоч би по одному експериментальному  об’єднанню територіальних громад , можливо навіть на тимчасовій основі, які б стали опорними пунктами наглядних переваг укрупнених сільських ,селищних громад.

         За нашим переконанням неможна вести мову про об’єднання сільських х громад без попереднього визначення їх територіальної основи, яка б включала  в себе земельні і водні ресурси за межами населених пунктів, в границях землекористування колишніх колективних господарств і розпайованих після їх знищення між членами громади. Це гарантувало б дотримання принципу повсюдності місцевого самоврядування, не ставило б сільські громади перед фактом об’єднання лише сільських поселень без їх основного засобу сільськогосподарського виробництва землі. Думаю саме на це  і спрямована ідеологія доручення Президента України В. Ф. Януковича  «…розробити  законопроект щодо врегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць….», видане ним 25 січня 2012 р. за результатами міжнародних муніципальних слухань «Розвиток належного врядування на місцевому і регіональному рівнях». До речі, Асоціація досить аргументовано роз’яснювала цю позицію розробникам проекту у надісланих зауваженнях і пропозиціях , нажаль вона залишилась поза їх увагою.

Асоціація також пропонувала у проекті Закону передбачити сприяння держави новоствореним сільським,селищним громадам у забезпеченні виконавчих органів об’єднаних рад необхідними кадрами спеціалістів. ( юрист, землевпорядник , економіст-фінансист) . Знайти сьогодні на селі підготовлених фахівців таких спеціальностей не просто.

Не буду перераховувати решту пропозицій Асоціації,скажу лише ,що вони   значно поліпшили б законопроект.

Що пропонує Асоціація.

 Після обговорення законопроекту на сьогоднішньому засіданні «Круглого Столу»  ми просили б Комітет  узагальнити і опрацювати всі висловлені пропозиції. Для цього ,з ініціативи Комітету, можна було б створити Робочу групу Із представників Інших профільних комітетів,депутатської більшості і опозиції у Верховній Раді. Напрацьовані узгоджені пропозиції Робочої групи озвучити на Пленарному засіданні Верховної Ради при розгляді проекту Закону в першому читанні.

Такий підхід гарантував би узгодженість позицій при голосуванні всіх фракцій . Не варто відхиляти проект, або повертати його на доопрацювання. Це буде просто змарнований час.

І на завершення.

Користуючись  нагодою Асоціація звертається з проханням до Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Через півроку закінчуються повноваження Верховної Ради 6-го скликання . Мсцевим радам вкрай необхідний Закон України «Про адміністративно-територіальний устрій».  Всі ви знаєте скільки непорозумінь виникає при розгляді цих питань. Ми стоїмо на порозі земельної реформи , із введенням в дію  Закону України  «Про об’єднання територіальних громад» фактично буде розпочато реформу адміністративно-територіального устрою України. А ми так і не маємо на сьогодні сучасного правового механізму для врегулювання цих таких важливих питань. Стидно про це говорити після 20 років Незалежності України. Так і хочеться запитати ,хто ж цей «заклятий ворог України», який переборює титанічні зусилля законодавчої , виконавчої влади спрямовані на запровадження елементарного порядку при вирішенні питань адміністративно-територіального устрою України. Переконаний що під силу Комітету Ініціювати і домогтися вирішення цього питання у Верховній раді. Думаю що ви змогли б за це отримати вагомий шанс на підтримку виборців на чергових виборах Народних депутатів України.

 Дякую за увагу.

 

14:03

08.11.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0