UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

Сільські , селищні голови підвищують свою кваліфікацію.

03:03

08.11.2013

Завершилось двохтижневе навчання групи сільських, селищних голів  в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і  природокористування України.

   Навчання проводилось відповідно до «Плану-графіка підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів агропромислового комплексу України на 2012 рік.» План-графік навчання затверджений та профінансований Міністерством аграрної політики та продовольства.

   Слухачі прослухали курс лекцій з  питань ,що безпосередньо стосуються удосконалення практики виконання посадових повноважень сільськими,селищними головами.  Особливу увагу в процесі навчання було приділено проблемним питанням організації агропромислового виробництва на селі, участі в цьому процесі сільських , селищних рад.

    Згідно навчально-тематичної програми були проведені практичні заняття. Кожен із слухачів підготував   реферат по темі, яку він вважав найбільш актуальною.

   Окреме  заняття було проведене по темі  організації діяльності Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад , її керівних органів, регіональних та районних відділень.   Виконавча дирекція Асоціації провела анкетне опитування слухачів курсів. В Анкеті головам сільських ,селищних рад було запропоновано висловити своє особисте ставлення до окремих питань,що стосуються їх повноважень,торкаються інтересів територіальних громад,з якими   вони зустрічаються в своїй практичній діяльності. Результати анкетування   опрацьовані у Виконавчій дирекції Асоціації .

     На підсумковому занятті було розглянуто низку питань, що найбільш турбують сільських, селищних голів у їх повсякденній роботі. До  відому слухачів було доведено результати їх анкетного опитування. Заступник Керівника Виконавчої дирекції Асоціації Панасюк Ф. Т. вручив слухачам курсів Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

 

Нажаль не обійшлося і без прикрих недоліків в організації    проведення навчання .Перш за все це стосується явки на курси слухачів.

Директор  ННІ післядипломної освіти Національного Університету М .Кулаєць ще 1 лютого ц. р. звернувся з проханням, у надісланому листі головам обласних рад, посприяти направленню на навчання   сільських ,селищних голів ,повідомити про визначені на навчання кандидатури. Можливості Національного університету дозволяли одночасно провести навчання  до 150 слухачів на курсах підвищення кваліфікації. На навчання прибули окремі сільські , селищні голови лише із Волинської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Хмельницької та Черкаської областей. Чому решта голів обласних рад проявили незацікавленість у підвищенні фахового рівня своїх сільських,селищних голів поки що не відомо. Виконавча дирекція Асоціації просить голів регіонального відділення  ВАССР зазначених областей поцікавитись цим питанням . Жаль,що  залишився не сповна  використаний  фінансовий ресурс ,науко-викладацький    потенціал Національного університету виділений на добру, так необхідну для сільських територіальних громад справу - підвищення кваліфікації їх голів.

  Виконавча  дирекція Асоціації зі своєї сторони буде все робити від неї залежне,щоб не допускати в майбутньому недоліків, формального підходу в організації навчання сільських ,селищних  голів, членів нашої Асоціації.

03:03

08.11.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0