UA EN

04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх)
тел./факс: (044) 5859012, (044) 5859015
e-mail: office@communities.org.ua

 

УМОВИ ЧЛЕНСТВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

13:23

05.12.2013

Умови членства в Асоціації, права та обов’язки її членів
  

1.Членами Асоціації є сільські, селищні ради та асоціації органів місцевого самоврядування. 

2.Членство в Асоціації є фіксованим.

У діяльності Асоціації можуть брати участь місцеві асоціації як колективні члени у порядку та формах, визначених відповідними статутами.

Асоціація може вступити до добровільного об`єднання асоціацій (спілки, конгресу, союзу тощо) шляхом укладення між ними угоди про співробітництво та взаємодопомогу. 

3.Представництво членів Асоціації в її органах управління здійснюють сільські, селищні голови або інші уповноважені сільською, селищною радою особи. 

Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через представників, що визначаються згідно з вимогами статуту відповідної асоціації.

У разі коли особа, уповноважена членом Асоціації на його представництво в органах управління Асоціації, втратить мандат, сільська, селищна рада або колективний член Асоціації визначають іншу уповноважену особу.

4.Членство в Асоціації є добровільним.

Прийом до Асоціації нових членів здійснюється рішенням Правління на підставі рішення відповідних сільських, селищних рад з подальшим його затвердженням Загальними зборами уповноважених представників членів Асоціації.

Член Асоціації може в будь-який час припинити своє членство за рішенням відповідної ради. Зазначене рішення доводиться до відома Загальних зборів уповноважених представників членів Асоціації. 

З підстав, визначених Статутом, членство в Асоціації може бути припинено за рішенням Загальних зборів уповноважених представників членів Асоціації.

5.Члени Асоціації мають право: 

- брати участь через сільських селищних голів або інших уповноважених осіб у діяльності Асоціації в порядку, визначеному цим Статутом;

- вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації; 

- одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади; 

- припиняти членство в Асоціації. 

5.1.Представники членів Асоціації мають право:

- обирати та бути обраними в органи управління Асоціації з правом вирішального голосу;

- вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації; 

- одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади; 

- брати участь у:

засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

вирішенні питань щодо діяльності Асоціації на Загальних зборах уповноважених представників членів Асоціації або у складі її органів управління в порядку, визначеному цим Статутом;

заходах, що проводяться Асоціацією. 

6.Члени Асоціації зобов'язані: 

  • сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації; 
  • виконувати вимоги цього Статуту
  • регулярно сплачувати членські внески.

Додатково:

Статут ВАГ

13:23

05.12.2013

OPEN ECONOMIC FORUM 2:0